STRONA PROJEKTU | PLANY I MAPY | PL YKP


Szukaj
Opracowanie naukowe Anna Sylwia Czyż i Bartłomiej Gutowski
INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Dopuszczone jest wykorzystywanie zawartych materiałow na zasadzie otwartej licencji CC BY do użytku darmowego i komercyjnego za podaniem źródła

PROJEKT DOKUMENTACJI POMNIKÓW NAGROBKOWYCH REALIZOWANY JEST PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UKSW WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ ROZWOJU I INICJATYW SPOŁECZNYCH (2018-2019), W LATACH POPRZEDNICH WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ GÓRY HISTORII (2017), A DO ROKU 2013 ZE STOWARZYSZENIEM WSPÓLNOTA POLSKA


WYKONANIE PRAC MOŻLIWE JEST DZIĘKI OTRZYMYWANYM DOTACJOM PRZYZNAWANYM NA POSZCZEGÓLNE ETAPY PROJEKTU PRZEZ:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą)
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – Polonika
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Więcej informacji o projekcie

cmentarzetarnopolskie.sztuka.edu.pl