STRONA PROJEKTU | PLANY I MAPY | PL YKP


Szukaj
Opracowanie naukowe Anna Sylwia Czyż i Bartłomiej Gutowski
INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Dopuszczone jest wykorzystywanie zawartych materiałow na zasadzie otwartej licencji CC BY do użytku darmowego i komercyjnego za podaniem źródła WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKT DOKUMENTACJI CMENTARZY REALIZOWANY JEST PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UKSW WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ ROZWOJU I INICJATYW SPOŁECZNYCH (2018), FUNDACJĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ GÓRY HISTORII (W ROKU 2017), A DO ROKU 2013 ZE STOWARZYSZENIEM WSPÓLNOTA POLSKA

PROJEKT REALIZOWANY JEST DZIĘKI OTRZYMYWANYM DOTACJOM PRZYZNANYM NA JEGO POSZCZEGÓLNE ETAPY:
  Dokumentacja cmentarzy dawnego powiatu zbaraskiego cz. 1
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) (2018)

Dokumentacja cmentarzy dawnego powiatu tarnopolskiego – dokończenie prac
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

Dokumentacja cmentarzy dawnego powiatu tarnopolskiego. Region północny

Dokumentacja cmentarzy dawnego powiatu tarnopolskiego. Region południowy
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) (2017)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Środki na podtrzymanie potencjału badawczego (2016) 
 

WPROWADZENIE –  ВВЕДЕННЯ

KATALOG NAGROBKÓW (ПЛАНИ КЛАДОВИЩ)

PUBLIKACJE   ВИДАННЯ

WYSTAWA I GALERIA   ГАЛЕРЕЯ

PLANY I MAPY   ПЛАНИ КЛАДОВИЩ

SŁOWNICZEK – СЛОВНИЧОК

WYKONAWCY (ВИКОНАВЦІ)

KONTAKT (КОНТАКТИ)