STRONA PROJEKTU | PLANY I MAPY | PL YKP


Szukaj
Opracowanie naukowe Anna Sylwia Czyż i Bartłomiej Gutowski
INSTYTUT HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Dopuszczone jest wykorzystywanie zawartych materiałow na zasadzie otwartej licencji CC BY do użytku darmowego i komercyjnego za podaniem źródła WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKT DOKUMENTACJI CMENTARZY REALIZOWANY JEST PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UKSW WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ GÓRY HISTORII (OD ROKU 2016), A DO ROKU 2013 ZE STOWARZYSZENIEM WSPÓLNOTA POLSKA

REALIZACJA PROJEKTU JEST MOŻLIWA DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z POLSKIM TOWARZYSTWEM KULTURALNO-OŚWIATOWYM W TARNOPOLU

PROJEKT REALIZOWANY JEST DZIĘKI OTRZYMYWANYM DOTACJOM PRZYZNANYM NA JEGO POSZCZEGÓLNE ETAPY:
  Grant przyznany przez Senat RP (2017) (ETAP 3)
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) (2017) (ETAP 2)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  (2016) (ETAP 1)

 

WPROWADZENIE –  ВВЕДЕННЯ

PLANY CMENTARZY (ПЛАНИ КЛАДОВИЩ)

SŁOWNICZEK – СЛОВНИЧОК

GALERIA (ГАЛЕРЕЯ)

WYKONAWCY (ВИКОНАВЦІ)

KONTAKT (КОНТАКТИ)